ДІПТ


Перейти к содержанию

Педагогічна рада

______________________________________________________________________________________________________________

14.06.21


14 червня 2021 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради технікуму. Були розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради; Виховна робота педагогічного колективу з урахуванням ціннісних орієнтацій сучасної молоді та використання сучасних ефективних форм і методів виховання; робота зі студентами з дітьми та студентськими сім’ями; про допуск до Комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів ОКР «молодший спеціаліст»; про стан роботи по сприянню у працевлаштуванні випускників; комплектування закладу освіти на 2021-2022 н.р.


Рішення Педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

26.03.2126 березня 2021 року на платформі Googlemeetвідбулось чергове засідання Педагогічної ради. Були розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради; про організацію педагогічної практики ОКР «молодший спеціаліст»; про дуальну форму навчання як однієї із перспективних форм здобуття професійної освіти; про нові форми і методи навчання здобувачів заочного відділення; про роботу соціального педагога з попередження випадків булінгу та профілактики негативних проявів поведінки у студентському середовищі; про електронну бібліотеку – бібліотеку майбутнього. Також педагогічна рада затвердила сертифікати викладачів з інформальної освіти та нові форми додатків до дипломів молодшого спеціаліста.


Рішення Педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

11.01.21

11 січня 2021 року завершилось чергове засідання Педагогічної ради. Робота проходила у два етапи: очному та дистанційному. Заслухані питання про виконання рішень попередньої педагогічної ради; про підсумки І навчального семестру 2020/2021 н.р.; основні принципи і методи дистанційного навчання (з досвіду роботи); про форми і методи роботи по формуванню у студентів гуртожитку культури спільного проживання; про протипожежний та техногенний захист закладу, безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу під час проживання у гуртожитку та на канікулах; про початок ІІ півріччя 2020/2021 н.р. та організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання на період встановлення карантину. Головний бухгалтер надав звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2020 календарний рік. Голова комітету у справах молоді Закришка І.Ю. доповіла про роботу студентського самоврядування.


рішення Педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

04.11.20204 листопада 2020 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради технікуму у змішаному режимі. Розглядались наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради; аналіз нового контингенту, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ: проблеми та шляхи подолання; профорієнтаційна робота у технікумі: стан і перспективи, нові форми; дистанційне навчання як одна із форм навчання та виховання; нові аспекти атестації педагогічних працівників у 2020/2021 н.р.; підсумки працевлаштування випускників 2020 року ОКР «молодший спеціаліст».

______________________________________________________________________________________________________________


27.08.20-28.08.20 пройшло чергове засідання Педагогічної ради. Розглядались наступні питання: про склад педагогічної ради; затвердження тарифікації, закріплення керівників за групами, завідуючих кабінетів, циклових комісій, планів роботи підсумки діяльності технікуму за 2019/2020 навчальний рік та основні завдання діяльності технікуму на 2020/2021 навчальний рік; про підсумки навчальної, виховної та методичної роботи за 2019/2020 н. р.; організація та пріоритети освітнього процесу та виховної роботи на 2020/2021 н. р. в умовах карантинних заходів – затвердження Тимчасових положень; пріоритети розвитку фізичної культури на 2020/2021 н.; підсумки роботи приймальної комісії у 2020 році; про стан охорони праці в технікумі.

За підсумками навчального року відбулось нагородження працівників.

Рішення Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

12.06.20


12 червня 2020 року пройшло чергове засідання педагогічної ради в очно-дистанційному режимі. Заслухані питання: реалізація третього етапу Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітньому процесі ДІПТ;допуск до Комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів ОКР «молодший спеціаліст»; стан роботи по сприянню працевлаштуванню випускників;комплектування закладу освіти на 2020-2021 н.р. та визнання сертифікатів з інформальної освіти. Практичний психолог довів до відома учасників засідання форми і методи досягнення гармонії та рівноваги у всіх сферах життя (з досвіду роботи соціально-психологічної служби ДІПТ) – «Успішна людина – «якісна» особистість».


Витяг з протоколу засідання______________________________________________________________________________________________________________

10.01.2010 січня 2020 року на черговому засіданні Педагогічної ради розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради; підведено підсумки І навчального семестру 2019/2020 н.р.; заслухано звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2019 календарний рік та звіт голови студентського комітету у справах молоді про роботу студентського самоврядування; розглянута методика формування у студентів критичного мислення та аксіологічної компетентності під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного та психолого-педагогічного циклів; використання проектних технологій при вивченні «Української мови (за професійним спрямуванням). Інженер з охорони праці висвітлив питання охорони праці у технікумі.
Також розглянуті сертифікати викладачів з інформальної освіти, які були визнані членами педагогічної ради.Рішення педагогічної ради від 10.01.2020 №3


______________________________________________________________________________________________________________

28.10.19


28 жовтня 2019 року у технікумі пройшло чергове засідання Педагогічної ради, на якій були розглянуті наступні питання: виконання рішень попередньої педагогічної ради; проаналізований новий контингент, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ; професійна орієнтація: стан і перспективи; підсумки працевлаштування випускників 2019 року ОКР «молодший спеціаліст»; нові аспекти атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.; використання робочих зошитів як засобу підвищення ефективності професійної підготовки та використання інтерактивної дошки при викладанні спеціальних дисциплін.
Закриття засідання пройшло у піднесеному настрої, директор технікуму Петков В.З. вручив подяки та нагороди педагогічному колективу.


Рішення Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

29.08.19


29 серпня 2019 року відбулось перше засідання Педагогічної ради у 2019/2020 н.р. На засіданні було затверджено склад педагогічноїради, тарифікації, закріплення керівників за групами, завідуючих кабінетів, циклових комісій, планів роботи, підведено підсумки діяльності технікуму за 2018/2019 навчальний рік та основні завдання на 2019/2020 навчальний рік.
Директор технікуму Петков В.З. наголосив на роботі приймальної комісії у 2019 році та відмітив роботу членів приймальної комісії врученням грамот та подяк.
Голова комітету у справах молоді Бараннік Ірина виділила основні пріоритети роботи студентської молоді та відмітила плідну співпрацю студентства з педагогічним колективом.


Рішення педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

14.06.19


14 червня 2019 року пройшло останнє засідання Педагогічної ради у 2018/2019 н.р. Відповідно до порядку денного були розглянуті питання виконання рішень попередньої педагогічної ради; проаналізована робота педагогічного колективу з удосконалення патріотичного та морального виховання з метою виховання гармонійного розвитку, високо розвинутої особистості; виховна робота в гуртожитку з формування навичок самоосвіти студентів; про допуск до Комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів ОКР «молодший спеціаліст»;стан роботи по працевлаштуванню випускників та питання комплектування закладу освіти на 2019-2020 н.р.
В різному розглянуто основні засади Закону України «Про фахову передвищу освіту» та основні зміни в українському правопису.
Завершилось засідання презентацією «Вплив музичної енергії на здоров’я людини».


Рішення педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

25 березня 2019 року пройшло чергове засідання Педагогічної ради. На ній розглядались питання виконання рішень попередньої педагогічної ради, організація педагогічної практики ОКР «молодший спеціаліст». Викладачі інформаційних технологій Ларкіна О.С., іноземної мови Токарєва О.В. представили свій досвід із використання нестандартних форм навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності студентів. Викладач спецдисциплін Дубовська Н.В. розкрила нові підходи у вивченні дисциплін будівельного спрямування. Завідуюча відділенням Кухар О.М. проаналізувала стан спільної роботи закладу освіти з сім’ями та громадськістю. Цікаво був представлений опис розвитку бібліотеки в сучасних умовах бібліотекаром Бреславець Т.Г. У різному розглянули питання затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2019/2020 н.р. та стан профорієнтаційної роботи.

Рішення Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

10.01.19


10 січня 2019 року пройшло чергове засідання Педагогічної ради. Розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради, підсумки І навчального семестру 2018/2019 н.р., впровадження в роботу педагогічного колективу досягнень сучасної педагогіки, врахування індивідуальних особливостей студентів під час фізичного виховання. Також заслухали головного бухгалтера Снігур Л.О., яка надала звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2018 календарний рік та голову комітету у справах молоді Бараннік І.М. про роботу студентського самоврядування.Рішення Педагогічної ради від 10.01.2019 №3


______________________________________________________________________________________________________________

29.10.18

29 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради. Було висвітлено такі питання порядку денного, як виконання рішень попередньої педагогічної ради ; аналіз нового контингенту, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ: проблеми та шляхи подолання; професійна орієнтація: стан і перспективи; підсумки працевлаштування випускників 2018 року ОКР «молодший спеціаліст»; атестація педагогічних працівників у 2018/2019 н.р.; розглянуто Концепцію розвитку Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму (дорожня карта).
Також викладачем фізичного виховання Михайліченко А.Г. було представлено доповідь на тему
«Місце чарлідингу у фізичному вихованні студентів», обговорено проект Правил прийому до ДІПТ у 2019 році. Заступник директора з НР Шульга О.С. провела аналіз Указу Президента України від 31.05.18 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови».


Рішення Педагогічної ради від 29.10.2018 Протокол №2
Головна | АБІТУРІЄНТАМ | АБІТУРІЄНТАМ ВПКР | АКРЕДИТАЦІЯ (Ліцензія) | Архів | Атестація | Бібліотека | Вибори директора 2018 | Батьківська сторінка | Гуртожиток | Державні закупівлі | Доступ до публічної інформації | Історична довідка | Методична робота | Навчальний процес | Оприлюднення інформації про діяльність ДІПФК | Педагогічна Рада | Соціально-психологічна служба | Студентське самоврядування | Охорона праці,безпека життєдіяльності | Фінансово-господарська діяльність | Контакти | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню