ДІПТ


Перейти к содержанию

Педагогічна рада

______________________________________________________________________________________________________________

10.01.2010 січня 2020 року на черговому засіданні Педагогічної ради розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради; підведено підсумки І навчального семестру 2019/2020 н.р.; заслухано звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2019 календарний рік та звіт голови студентського комітету у справах молоді про роботу студентського самоврядування; розглянута методика формування у студентів критичного мислення та аксіологічної компетентності під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного та психолого-педагогічного циклів; використання проектних технологій при вивченні «Української мови (за професійним спрямуванням). Інженер з охорони праці висвітлив питання охорони праці у технікумі.
Також розглянуті сертифікати викладачів з інформальної освіти, які були визнані членами педагогічної ради.Рішення педагогічної ради від 10.01.2020 №3


______________________________________________________________________________________________________________

28.10.19


28 жовтня 2019 року у технікумі пройшло чергове засідання Педагогічної ради, на якій були розглянуті наступні питання: виконання рішень попередньої педагогічної ради; проаналізований новий контингент, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ; професійна орієнтація: стан і перспективи; підсумки працевлаштування випускників 2019 року ОКР «молодший спеціаліст»; нові аспекти атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.; використання робочих зошитів як засобу підвищення ефективності професійної підготовки та використання інтерактивної дошки при викладанні спеціальних дисциплін.
Закриття засідання пройшло у піднесеному настрої, директор технікуму Петков В.З. вручив подяки та нагороди педагогічному колективу.


Рішення Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

29.08.19


29 серпня 2019 року відбулось перше засідання Педагогічної ради у 2019/2020 н.р. На засіданні було затверджено склад педагогічноїради, тарифікації, закріплення керівників за групами, завідуючих кабінетів, циклових комісій, планів роботи, підведено підсумки діяльності технікуму за 2018/2019 навчальний рік та основні завдання на 2019/2020 навчальний рік.
Директор технікуму Петков В.З. наголосив на роботі приймальної комісії у 2019 році та відмітив роботу членів приймальної комісії врученням грамот та подяк.
Голова комітету у справах молоді Бараннік Ірина виділила основні пріоритети роботи студентської молоді та відмітила плідну співпрацю студентства з педагогічним колективом.


Рішення педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

14.06.19


14 червня 2019 року пройшло останнє засідання Педагогічної ради у 2018/2019 н.р. Відповідно до порядку денного були розглянуті питання виконання рішень попередньої педагогічної ради; проаналізована робота педагогічного колективу з удосконалення патріотичного та морального виховання з метою виховання гармонійного розвитку, високо розвинутої особистості; виховна робота в гуртожитку з формування навичок самоосвіти студентів; про допуск до Комплексних кваліфікаційних екзаменів студентів ОКР «молодший спеціаліст»;стан роботи по працевлаштуванню випускників та питання комплектування закладу освіти на 2019-2020 н.р.
В різному розглянуто основні засади Закону України «Про фахову передвищу освіту» та основні зміни в українському правопису.
Завершилось засідання презентацією «Вплив музичної енергії на здоров’я людини».


Рішення педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

25 березня 2019 року пройшло чергове засідання Педагогічної ради. На ній розглядались питання виконання рішень попередньої педагогічної ради, організація педагогічної практики ОКР «молодший спеціаліст». Викладачі інформаційних технологій Ларкіна О.С., іноземної мови Токарєва О.В. представили свій досвід із використання нестандартних форм навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності студентів. Викладач спецдисциплін Дубовська Н.В. розкрила нові підходи у вивченні дисциплін будівельного спрямування. Завідуюча відділенням Кухар О.М. проаналізувала стан спільної роботи закладу освіти з сім’ями та громадськістю. Цікаво був представлений опис розвитку бібліотеки в сучасних умовах бібліотекаром Бреславець Т.Г. У різному розглянули питання затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2019/2020 н.р. та стан профорієнтаційної роботи.

Рішення Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

10.01.19


10 січня 2019 року пройшло чергове засідання Педагогічної ради. Розглянуті наступні питання: про виконання рішень попередньої педагогічної ради, підсумки І навчального семестру 2018/2019 н.р., впровадження в роботу педагогічного колективу досягнень сучасної педагогіки, врахування індивідуальних особливостей студентів під час фізичного виховання. Також заслухали головного бухгалтера Снігур Л.О., яка надала звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2018 календарний рік та голову комітету у справах молоді Бараннік І.М. про роботу студентського самоврядування.Рішення Педагогічної ради від 10.01.2019 №3


______________________________________________________________________________________________________________

29.10.18

29 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради. Було висвітлено такі питання порядку денного, як виконання рішень попередньої педагогічної ради ; аналіз нового контингенту, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ: проблеми та шляхи подолання; професійна орієнтація: стан і перспективи; підсумки працевлаштування випускників 2018 року ОКР «молодший спеціаліст»; атестація педагогічних працівників у 2018/2019 н.р.; розглянуто Концепцію розвитку Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму (дорожня карта).
Також викладачем фізичного виховання Михайліченко А.Г. було представлено доповідь на тему
«Місце чарлідингу у фізичному вихованні студентів», обговорено проект Правил прийому до ДІПТ у 2019 році. Заступник директора з НР Шульга О.С. провела аналіз Указу Президента України від 31.05.18 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови».


Рішення Педагогічної ради від 29.10.2018 Протокол №2
______________________________________________________________________________________________________________


План роботи Педагогічної ради

Склад Педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

29.08.18


29 серпня 2018 року у Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі відбулось засідання Педагогічної ради. Затверджено склад педагогічної ради, тарифікацію, закріплення керівників за групами, завідуючих кабінетів, циклових комісій, планів роботи технікуму. Підведені підсумки діяльності технікуму за 201/201навчальний рік та основні завдання на 201/201навчальний рік. Розглянута робота приймальної комісії у 2018 році, перспективні плани розвитку фізичної культури у 2018/2019 н. р. та стан методичної роботи у 2017/2018 н. р. та завдання на 2018/2019 н. р. Висвітлені питання охорони праці в технікумі.

Рішення педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

18.06.18Рішення педагогічної ради від 18.06.18


______________________________________________________________________________________________________________

15.06.17


15 червня 2017 року відбулось чергове засідання педагогічної ради.


Традиційно зі звітом про виконання рішень попередньої педагогічної ради виступила методист Карчевська І.Д. Про допуск до Комплексних екзаменів студентів ОКР «молодший спеціаліст» та Державних кваліфікаційних екзаменів учнів ОКР «кваліфікований робітник» доповіли заступники директора з НР Шульга О.С. та Ларкіна О.С. (ВПКР ДІПТ). Також розглядались питання працевлаштування випускників, комплектування навчального закладу на 2017-2018 н.р., представлення учнів ОКР «кваліфікований робітник», що можуть бути рекомендованими педагогічною радою для продовження навчання за ОКР «молодший спеціаліст». Досвідом роботи поділились викладачі, які атестувались у 2017 році - викладач української мови та літератури Гирик С.М., викладач спеціальних дисциплін Курпан Л.І., майстер виробничого навчання професії «Муляр, штукатур» Козловська А.І. У різному педагогічна рада своїм рішенням затвердила робочих навчальні плани за ОКР «молодший спеціаліст» на 2017/2018 н.р. та розглянуто і схвалено Положення про комісію сприяння працевлаштування студентів і випускників, порядок обчислення підсумкового оцінювання за шкалою ECTSу Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікуму.

Рішення педради

______________________________________________________________________________________________________________

06.04.1706 квітня 2017 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради. Із звітом про виконання рішень попередньої педагогічної ради виступила методист Карчевська І.Д. Заступник директора з НР (ВПКР) Ларкіна О.С. довела до відома інформацію про стан і підготовку до Державних підсумкових атестацій учнів ОКР кваліфікований робітник» та представила список учнів на голосування по допуску до ДПА. Також були розглянуті питанняорганізації педагогічної практики ОКР «молодший спеціаліст» та організації виробничої практики ОКР «кваліфікований робітник», попередній розподіл на перше місце роботи.Практичний психолог Кальник М.Г. провела аналіз діагностики міжособистісних взаємин, рівня інтелектуального потенціалу, наявності особистих проблем студентів методом психолого-педагогічного спостереження. Про формування у студентів правової свідомості та правової культури доповідалавикладач основ правознавства Панченко Л.В. Цікавими стали доповіді викладачів Назарченко Т.А., Компанієць Н.Г., Гирик С.М., Дубовик Л.В. про компетентнісний підхід у підготовці майбутнього фахівця, професійну спрямованість при викладанні предметів і дисциплін загальноосвітнього циклу. По завершенню засідання колектив привітав іменинників із Днем народження!

Потокол засідання Педагогічної ради.


______________________________________________________________________________________________________________

12 січня 2017 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради.


Заступники директора з НР Шульга О.С. і Ларкіна О.С. провели детальний аналіз навчальної роботи за І півріччя 2016/2017 н.р. Голови циклових комісій виділили ефективні форми і методи роботи з учнями і студентами, що відстають у навчанні. Викладач англійської мови Токарєва О.В. підвела підсумки року англійської мови у технікумі та довела до відома перспективи і план заходів на подальші роки у цьому напрямку. Звітували про свою роботу голови комітетів у справах молоді та зупинились на співпраці із заступниками директора з НВР Гладковою О.О. та Повзик Н.М. Соціальний педагог Оксененко Н.В. розповіла про профілактику різноманітних негативних явищ, відхилень у поведінці студентів та пропаганда здорового способу життя. Звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2016 календарний рік представила головний бухгалтер Снігур Л.О.


План засідання

Протокол Педагогічної ради №3

______________________________________________________________________________________________________________


31.10.16

31 жовтня 2016 року відбулось чергове засідання Педагогічної ради технікуму.

На ньому були розглянуті питання аналізу учнів і студентів першого року навчання, висвітлені проблеми та шляхи подолання труднощів в адаптації. Також визначено сучасні підходи до профорієнтаційної роботи та підведені підсумки працевлаштування випускників 2016 року.
Методист технікуму Карчевська І.Д. розкрила особливості атестації педагогічних працівників і керівних кадрів у 2017 році. Бібліотекар Бреславець Т.Г. провела детальний аналіз роботи бібліотеки навчального закладу, надала інформацію про підручники і книги, які користуються найбільшою популярністю серед студентів. Також познайомила колектив з найбільшими і найкращими бібліотеками світу та представила заходи по популяризації читання живої книги.

По закінченню засідання директор Петков В.З. вручив заслужені нагороди і відзнаки педагогічним працівникам.

Порядок денний

Протокол засідання Педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________


29.08.2016


У Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі відбулось засідання Педагогічної ради. Затверджено склад педагогічної ради, тарифікацію, закріплення керівників за групами, завідуючих кабінетів, циклових комісій, планів роботи технікуму. Підведені підсумки діяльності технікуму за 2015/2016 навчальний рік та основні завдання на 2016/2017 навчальний рік. Розглянута робота приймальної комісії у 2016 році, стан фізичної культури у навчально-виховному процесі технікуму: зміст, досягнення, пріоритети на 2016/2017 н. р. та стан методичної роботи у 2015/2016 н. р. та завдання на 2016/2017 н. р. Висвітлені питання охорони праці в технікумі та основний алгоритм оформлення субсидій
Особливу увагу приділено
проектуконцептуальних засад «Нова школа. Простір освітніх можливостей».


Протокол засідання педагогічної ради

Порядок денний

______________________________________________________________________

01.02.2016

ПЕДАГОГІЧНА РАДА


Дата проведення: 01. 02. 2016р
Час проведення: _14__
Місце проведення: ДІПТ (вул.. Ногінська, 51)Порядок денний:

1. Підсумки І навчального семестру 2015/2016 н.р. Шляхи подолання неуспішності.

Доповідачі:
Голови циклових та методичних комісій ДІПТ: Компанієць Н.Г.
Панченко Л.В.
Курпан Л.І.
Назарченко Т.А.
Глущенко С.М.
Гирик С.М.
Макрова Т.М.

2. Використання інноваційних технологій навчання на дисципліні "Правила дорожнього руху"

Доповідач: викладач Баленко Ю.А.

3. "Сучасні технології навчання"

Доповідач: викладач Литвиненко І.І.

4. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності у технікумі. Форми і методи пропаганди безпеки життєдіяльності та відповідальність за порушення законодавства.

Доповідач: інженер з охорони праці Синицька І.В.

5. Звіт про фінансово-господарську діяльність технікуму за 2015 календарний рік.

Доповідач: головний бухгалтер ДІПТ Снігур Л.О.

6. Планування і організація виробничого навчання в навчальних майстернях.

Доповідачі: Щербіна В.В.
Кравець. О.В.

7. Стан розвитку фізичної культури у технікумі. Фізичне виховання – складова здоров’я.

Доповідачі: керівник фізичного виховання Призиглей Н.В.
керівник фізичного виховання ВПКР Молчанов Є.В.
Викладач Устименко О.О.

8. Система роботи: вихователь-куратор навчальної групи у гуртожитку технікуму.

Доповідачі: заступник директора з ВР Гладкова О.О.
заступник директора з ВР ВПКР Повзик Н.М.

9. Різне.
Рішення педагогічної ради.


______________________________________________________________________


03.11.2015

ПЕДАГОГІЧНА РАДАДата проведення: 03. 11. 2015р.
Час проведення:
_14__
Місце проведення:
ДІПТ (вул.. Ногінська, 51))ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Доповідач:
методист Карчевська І.Д.


Аналіз нового контингенту, адаптація учнів і студентів першого року набору до навчання в ДІПТ: проблеми та шляхи подолання.

заступник директора з ВР Гладкова О.О.
заступник директора з ВР Повзик Н.М.

Етапи та форми проведення профорієнтаційної роботи у технікумі та на ВПКР.

Доповідач:
завідуюча відділенням ОКР «молодший спеціаліст» Вайнорес І.Г.
заступник директора з НР ГлущенкоС.М.


Атестація педагогічних працівників.

Доповідач:
методист Карчевська І.Д.


Різне.Рішення педагогічної ради


______________________________________________________________________________________________________________

28.08.2015


ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Рішення педагогічної ради

______________________________________________________________________________________________________________

26.01.2015


У Дніпропетровському індустріально - педагогічному технікумі відбулося засідання педагогічної ради, на якій було розглянуто: підсумки І навчального семестру 2014/2015 н.р., шляхи подолання неуспішності, система роботи по профорієнтації у 2015 році та стан охорони праці та безпеки життєдіяльності у технікумі.


Головна | АБІТУРІЄНТАМ | АКРЕДИТАЦІЯ (Ліцензія) | Архів | Бібліотека | Батьківська сторінка | Вибори директора 2018 | Доступ до публічної інформації | Історична довідка | Методична робота | Навчальний процес | Оприлюднення інформації про діяльність ДІПТ | Педагогічна Рада | Соціально-психологічна служба | Студентське самоврядування | Охорона праці,безпека життєдіяльності | Фінансово-господарська діяльність | Контакти | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню